Fotogalérie Oravy

Oravská priehrada

Rekreačná plavba loďou po Oravskej priehrade
Horná Orava- v pozadí Oravská priehrada
Oravská priehrada
Príroda v okolí Oravskej priehrade
Jeseň na Oravskej priehrade
Leto na Oravskej priehrade
Oravská priehrada
Oravská priehrada- pohľad smerom na priehradný múr