Chránená krajinná oblasť Horná Orava

Babia horaOrava je najsevernejší a na prírodné krásy mimoriadne bohatý región Slovenska. Z dôvodov ochrany prírody bola v roku 1979 vyhlásená Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava. Zaberá územie s rozlohou 58 738 ha.

Ochrana prírodných hodnôt je zabezpečená v štyroch zónach A, B, C a D. Na území CHKO Horná Orava je 17 chránených rašelinísk.

Odkaz na stránku http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkoho1/frame.html

http://www.skonline.sk/termalnek.php?id=51

http://www.karpaty.net/slovensko/oravska.htm

http://www.skrz.sk/clanok12267.html

http://www.jantarovacesta.sk/babiahora.htm

 

Fauna

červenák karmínovýCharakterizujú ho druhy zvierat horského a podhorského pásma Karpát. Lesy sú bohaté na srnčiu a jeleniu zver. Žije tu medveď, vlk, líška, divá sviňa, kuna, zajac, veverica.

V Roháčoch sa vyskytuje vzácny kamzík vrchovský - tatranský. Bohatá je skupina vtáctva, ktorá žije v oravských lesoch, ako tetrov hôľný, hluchaň, jastrab, orol krikľavý a skalný, kukučka, sova, výr a ďalšie.

Flóra

Vyskytuje sa tu veľký počet chránených druhov flóry - horec Cluisov, plesnivec alpínsky, horec bodkovaný, veternica narcisokvetá, astra alpínska, črievičník papučka, rosička okrúhlolistá, žltohlav sedmohradský, rebrovka rôznolistá a ďalšie.

Svojrázne geologicko - geografické a klimatické pomery najmä hornej časti regiónu podnietili vznik vzácnych oravských rašelinísk.