Chroniony obszar krajobrazowy Górnej Oravy

Orawa to najbardziej na północ wysunięty region Słowacji, wyjątkowo bogaty z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego. W roku 1979 ustanowiono chroniony obszar krajobrazowy (CHKO) Górna Orawa, który zajmuje powierzchnię 58 738 ha.

Cenne zbiorowiska roślinności podlegają ochronie w 4 strefach: A, B, C i D.
Na obszarze chronionego krajobrazu Górnej Orawy występuje 17 torfowisk.

Informacja na stronie
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkoho1/frame.html

http://www.skonline.sk/termalnek.php?id=51

http://www.karpaty.net/slovensko/oravska.htm

http://www.skrz.sk/clanok12267.html

http://www.jantarovacesta.sk/babiahora.htm

Niemal połowę obszaru chronionego krajobrazu Górnej Orawy zajmują lasy. Znaczną część stanowi drzewostan bukowo-jodłowy o stopniu wegetacyjnym z monokulturą świerka.

Flora

Różnorodną roślinność spotykamy na obszarach bogatych w torfowiska. Są to cenne gatunki roślin, np.: rosiczka okrągłolistna, widłak goździsty, turzyca i wierzba borówkowa.

Fauna

Na obszarze chronionego krajobrazu świat zwierzęcy reprezentowany jest przede wszystkim przez niedźwiedzie, wilki i rysie. Żyją tu jelenie, sarny i dziki. Okoliczne lasy zamieszkują głuszce, cietrzewie, jarząbki leśne. Ptactwo dzikie reprezentuje orzeł krzykliwy, myszołów górski oraz kruk czarny. Na obszarze chronionego krajobrazu pojawia się bocian czarny.

Strefy ochronne na Górnej Oravy

Zbiornik wodny Orawa - (strefa B)
Obejmuje Wyspę Ptasią oraz północno-wschodnią część zbiornika wodnego na granicy z Polską. Strefa została wyznaczona z uwagi na ochronę obszaru, który zamieszkuje ptactwo wodne, płazy ziemnowodne oraz ssaki.

Krywań - (strefa C)
Objęty ochroną z uwagi na występowanie miejsc bogatych w torfowiska i podmokłych lasów torfowych blisko Jeziora Orawskiego w okolicy Bobrowa na granicy z Polską.

Surdiky - (strefa B)
Teren zachowanych torfowisk z występowaniem populacji diablika bagiennego ( za Jeleśnią na granicy z Polską).

Jeleśnia - (strefa B)
Zachowany tok wodny w Kotlinie Orawskiej. Środowisko sprzyjające życiu wydry rzecznej, bobra wodnego, zbiorowisko ryb zbiornika orawskiego.

Páleniská a Jedliny - (strefa B)
Teren objęty ochroną z uwagi na występowanie torfowisk borowinowych i biotopów cietrzewia . Strefa rozciąga się od przejścia granicznego Trstena –Chyżne w kierunku południowym.

Sośnina - (strefa B)
Jedyne torfowisko leśne, na którym rośnie sosna i świerk. Nazywane borem bagiennym i lasem jodłowo-świerkowym. Podłoże torfowiskowe o dużym stopniu nawilgocenia i wodą podziemną wpływa korzystnie na drzewostan.
Cenne gatunki roślin reprezentuje brusznica moczarna, żurawina błotna, andromiodka siwolistna, rosiczka okrągłolistna, paprotnik samczy, bagno pospolite, które tu tworzy największe skupisko na Słowacji.

Rudne - (strefa B)
W przeszłości największe i najcenniejsze torfowiska na Słowacji. Obecnie miejsca bogate w torfowiska stanowią niewielką powierzchnię. Występują tu cenne gatunki roślin: ostropest biały, który spotykamy tylko w dwóch miejscach na Słowacji, bagno pospolite, diablik moczarny, owadożerna rosiczka okrągłolistna oraz inne.

Pogórze Głodowskie i Suchogórzańskie - (strefa C)
Teren objęty ochroną z uwagi na występowanie pasma lasów bogatych w torfowiska, jodły i świerki oraz borów bagiennych, gdzie żyją cenne , lecz zagrożone gatunki roślin i zwierząt.

Rejon po południowej stronie potoka Jeleśnia - (strefa D)
Teren objęty ochroną z uwagi na występowanie cennych, lecz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Do tej strefy należy cały teren na południowej stronie potoka Jeleśnia.

Na torfowiskach pojawiają się również rośliny owadożerne, przystosowane do chwytania owadów, będących dla nich dodatkową pożywką. Liście tych roślin pokryte są kleistą wydzieliną w postaci kropelek. Zapach, przypominający nektar, przyciąga owady. Roślinka stopniowo rozkłada ciało owada, by mogła je wchłonąć. Do takich roślin zaliczamy rosiczkę okrągłolistną i muchołówkę zwyczajną.

Galeria zdjęć

Krajina pod Babou horou
Subalpínske biotopy pod Babiou horou
Západ slnka z Babej hory
Zimná scenéria pod Babiou horou
Na vrchole Babej hory /1725m/
Hladina Oravskej priehrady
Babia hora na jar
Oravské Beskydy-ranná scenéria
Zimná príroda pod Babou horou
Zimná scenéria
Babia hora-pohľad z juhu

wróć na poprzednią stronę   wersja do drukowania
ONLINE REZERVÁCIA LETENIEK
Miesto odletu:
Miesto príletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR) hviezda logo
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Poskytovatelom rezervačného systému leteniek je www.hviezda.sk