Tipy na výlety

Vysokohorská turistika

Na Baníkov ...
Na Ostrý Roháč a Plačlivé ...

Pešia turistika

Kvačianskou dolinou ...
Na Skorušinu ...

Anketa

Páči sa Vám dizajn našej stránky ?
 

áno veľmi
24%
celkom pekná
24%
ujde to
24%
nepáči
25%
 
Počet hlasov: 2058463

 

Chránená krajinná oblasť Horná Orava

Babia horaOrava je najsevernejší a na prírodné krásy mimoriadne bohatý región Slovenska. Z dôvodov ochrany prírody bola v roku 1979 vyhlásená Chránená krajinná oblasť (CHKO) Horná Orava. Zaberá územie s rozlohou 58 738 ha.

Ochrana prírodných hodnôt je zabezpečená v štyroch zónach A, B, C a D. Na území CHKO Horná Orava je 17 chránených rašelinísk.

Odkaz na stránku http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkoho1/frame.html

http://www.skonline.sk/termalnek.php?id=51

http://www.karpaty.net/slovensko/oravska.htm

http://www.skrz.sk/clanok12267.html

http://www.jantarovacesta.sk/babiahora.htm

 

Takmer polovicu územia chránenej krajinnej oblasti Horná Orava zaberajú lesy. Značnú časť pokrývajú najmä lesy bukovo-jedľového vegetačného stupňa so silne zastúpenými smrekovými monokultúrami.

Flóra

Pestrosť flóry sa vyskytuje na rašeliniskách s výskytom vzácnych druhov rastlín, ako napr. rosička okrúhlolistá, plavúnec zaplavovaný, ostrica výbežkatá a vŕba čučoriedková.

... viac o flóre

Fauna

Faunu chránenej krajinnej oblasti predstavujú z veľkých šeliem medveď, vlk, vzácnejší je rys. Bežná je raticová zver - jelenia, srnčia i diviačia. Charakteristickými druhmi sú tetrov, hlucháň, jariabok lesný. Z dravých vtákov tu hniezdi orol krikľavý, myšiak hôrny a krkavec čierny. V oblasti rozšírený aj bocian čierny.

... viac o faune

Ochranné zóny na Hornej Orave

Vodná nádrž Orava - (Zóna B)
zahŕňa Vtáčí ostrov a severovýchodnú časť vodnej nádrže na hranici s Poľskom. Dôvodom vymedzenia zóny je ochrana významnej lokality vodného vtáctva, obojživelníkov a cicavcov.

Kriváň - (Zóna C)
dôvodom ochrany je výskyt rašelinísk a podmáčaných rašeliniskových lesov pri Oravskej priehrade v okolí obce Bobrov na hraniciach s Poľskom.

Surdíky - (zóna B)
územie zachovalých rašelinísk s výskytom populácie diablika močiarneho v lokalite za Jelešňou na hranici s Poľskom.

Jelešňa - (Zóna B)
zachovalý vodný tok v Oravskej kotline. Je významným biotopom vydry riečnej, bobra vodného a generačnou lokalitou rýb vodnej nádrže Orava.

Páleniská a Jedliny - (zóna B)
dôvodom ochrany je výskyt slatinných rašelinísk a biotopov tetrova hôlniaka. Lokalita sa nachádza na juh od hraničného priechodu Trstená - Chyžné.

Sosnina - (Zóna B)
je jedinečné lesné rašelinisko, na ktorom sa nachádzajú porasty borovice a smreka. Nazývajú sa rojovníkové boriny a jedľové smrečiny. Vzrastovo sú podmienené rašelinovou pôdou s vysokou hladinou spodnej vody. Významné druhy rastlín zastupujú brusnica barinná, kľukva močiarna, andromédka sivolistá, rosička okrúhlolistá, páperník pošvatý a rojovník močiarny, ktorý tu vytvára najbohatšiu lokalitu na Slovensku.

Rudné - (Zóna B)
lokalita v minulosti predstavovala najväčšie a z prírodovedeckého hľadiska najcennejšie rašelinisko na Slovensku. V súčasnosti je to už len rozlohou malý pozostatok vzácneho rašeliniska, kde majú domov také vzácne druhy rastlín ako ostroplod biely, ktorý sa nachádza len na dvoch lokalitách na Slovensku, rojovník močiarny, diablik močiarny, šucha čierna a mäsožravá rastlinka rosička okrúhlolistá.

Hladovské a Suchohorské hory - (Zóna C)
dôvodom ochrany je výskyt súvislých lesných rašelinísk – podmáčaných jedľových smrečín a rojovníkových borín s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

Oblasť na juh od riečky Jelešňa - (Zóna D)
dôvodom vymedzenia zóny je ochrana a zachovanie ekosystémov a zón A, B a C s významnými a ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. Do tejto zóny patrí celá oblasť na juh od riečky Jelešňa.

Na rašeliniskách rastú aj mäsožravé rastliny prispôsobené na lapanie hmyzu, ktorým si dopĺňajú chýbajúce živiny. Majú listy pokryté kvapôčkami lepkavých výlučkov, ktoré lákajú hmyz svojou vôňou pripomínajúcou nektár. Keď sa hmyz prilepí, zadusí sa výlučkami a rastlina ho rozloží a vstrebe. Príkladom sú: rosička okrúhlolistá a tučnica obyčajná.

Foto galéria

Krajina pod Babou horou
Subalpínske biotopy pod Babiou horou
Západ slnka z Babej hory
Zimná scenéria pod Babiou horou
Na vrchole Babej hory /1725m/
Hladina Oravskej priehrady
Babia hora na jar
Oravské Beskydy-ranná scenéria
Zimná príroda pod Babou horou
Zimná scenéria
Babia hora-pohľad z juhu

späť na predchádzjúcu stránku   verzia pre tlač
ONLINE REZERVÁCIA LETENIEK
Miesto odletu:
Miesto príletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR) hviezda logo
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Poskytovatelom rezervačného systému leteniek je www.hviezda.sk