Chroniony obszar krajobrazowy Górnej Oravy

Orawa to najbardziej na północ wysunięty region Słowacji, wyjątkowo bogaty z punktu widzenia przyrodniczego i krajobrazowego. W roku 1979 ustanowiono chroniony obszar krajobrazowy (CHKO) Górna Orawa, który zajmuje powierzchnię 58 738 ha.

Cenne zbiorowiska roślinności podlegają ochronie w 4 strefach: A, B, C i D.
Na obszarze chronionego krajobrazu Górnej Orawy występuje 17 torfowisk.

Informacja na stronie
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkoho1/frame.html

http://www.skonline.sk/termalnek.php?id=51

http://www.karpaty.net/slovensko/oravska.htm

http://www.skrz.sk/clanok12267.html

http://www.jantarovacesta.sk/babiahora.htm

Fauna

červenák karmínovýŚwiat zwierzęcy to typowa fauna całego regionu. W lasach łatwo zauważyć sarny i jelenie. Żyje tu niedźwiedź, wilk, lis, dzik, kuna, zając, wiewiórka.

W Rohaczach pojawiają się cenne gatunki kozicy górskiej (tatrzańskiej). W lasach orawskich spotykamy liczne gatunki ptactwa. Są to: głuszce, cietrzewie, jastrzębie, orły krzykacze, orły skalne, kukułki, sowy, puchacze oraz inne.

Flora

Różnorodna szata roślinna. Występują tu cenne gatunki roślin: goryczka Cluisa, szarotka alpejska, goryczka kropkowana, zawilec, narcyz, aster alpejski, pantofelek, rosiczka okrągłolistna, żółcień oraz wiele innych.

Swoiste warunki geologiczne oraz geograficzno-klimatyczne szczególnie w górnym reglu przyczyniły się do powstania cennych orawskich torfowisk.

wróć na poprzednią stronę   wersja do drukowania
ONLINE REZERVÁCIA LETENIEK
Miesto odletu:
Miesto príletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR) hviezda logo
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Poskytovatelom rezervačného systému leteniek je www.hviezda.sk