Folklór

Folklór na Orave bol úzko spojený s ľudovými tradíciami počas celého roka. Významné spoločenské udalosti, ako napríklad svadba alebo rôzne sviatky boli vhodnou príležitosťou na zábavu. Dávnu históriu majú fašiangy, katarínske a štefanské tanečné zábavy.

Kroje

Oravské kroje sa vyznačujú pestrosťou a nápaditosťou vzoru. Kroje sa vyrábali z ľanového plátna, vlny a kože.

Ľudová architektúra

Ľudová architektúra na Orave je prejavom úzkeho kontaktu človeka s prírodou. Hlavným stavebným materiálom bolo drevo.

Ľudové remeslá

Ľudová výroba predstavuje rozsiahlu oblasť tradičnej ľudovej kultúry. Ľudoví výrobcovia zhotovovali rozličné nástroje, pomôcky, odev a iné potrebné veci. Najznámejšími remeslami na Orave boli: hrnčiarstvo, kamenárstvo, rezbárstvo, plátenníctvo, zvonkárstvo a ľudové staviteľstvo.

Zvyky

Neoddeliteľnou súčasťou života ľudí oravského regiónu boli ľudové obyčaje a zvyky, ktoré sa dodržiavali počas celého roka.