Folklór

Folklór na Orave bol úzko spojený s ľudovými tradíciami počas celého roka. Významné spoločenské udalosti, ako napríklad svadba alebo rôzne sviatky boli vhodnou príležitosťou na zábavu. Dávnu históriu majú fašiangy, katarínske a štefanské tanečné zábavy.

Základom ľudového folklóru je tanec a spev. Najtypickejší mužský tanec je odzemok. Odzemok je prevažne sólový tanec, často sa tancuje s valaškou.

Kolesové tance tancovali dievky a mladé ženy spojené do kruhu. Najobľúbenejšie boli párové tance, ktoré tancovali muž a žena spoločne. Najtypickejšie pre Oravu sú goralské tance, ktoré majú pestrú choreografiu.

Tance doprevádzala ľudová hudba. Typickými hudobnými nástrojmi oravskej ľudovej hudby boli husle.

Ľudové tance sa zachovali dodnes najmä vďaka folklórnym skupinám, súborom a folklórnym festivalom.

V súčasnosti ich môžeme vidieť na vystúpeniach miestnych folklórnych súborov napr. súbor Skorušina z Liesku a súbor Oravan z Nižnej.