Tipy na výlety

Vysokohorská turistika

Na Baníkov ...
Na Ostrý Roháč a Plačlivé ...

Pešia turistika

Kvačianskou dolinou ...
Na Skorušinu ...

Anketa

Páči sa Vám dizajn našej stránky ?
 

áno veľmi
24%
celkom pekná
24%
ujde to
24%
nepáči
25%
 
Počet hlasov: 2067676

 

Oravská priehrada

Je významným strediskom cestovného ruchu. Počas letných mesiacov poskytuje vodná hladina vhodné podmienky pre vodné športy, rybolov a rekreáciu.

Vyhľadávanou turistickou atrakciou sú plavby výletnou loďou. Záujem návštevníkov priťahuje Slanický ostrov s galériou kamenných a drevených plastík od dávnych oravských majstrov.

Oravská priehrada je najväčšou vodnou plochou na Slovensku. Bola vybudovaná v roku 1953 na sútoku riek Bielej a Čiernej Oravy a má rozlohu 35 km2. Dĺžka brehovej čiary dosahuje 55 km.

Na trase ekologicko-náučného chodníka Oravská priehrada v dĺžke 3 km sa môžete oboznámiť s prírodou a okolím Oravskej priehrady prostredníctvom informačných panelov.

Významná funkcia Oravskej priehrady je okrem vodohospodárskej a energetickej aj ekologická. Poskytuje vhodné existenčné podmienky pre rozličné druhy fauny a flóry. Vtáčí ostrov sa časom stal nielen významnou lokalitou pre migrujúce druhy vtákov ale aj pre ich trvalé zahniezdenie. Významné druhy predstavuje orliak morský, žeriav popolavý, volavka popolavá. Vody sú bohaté na rozličné druhy rýb – šťuka, hlavátka, sumec. Dôležitý je tiež výskyt bobra vodného a vydry riečnej.

Oravská priehrada je zaradená kvôli svojím ekologickým hodnotám medzi významné vtáčie územia Európy (Important birds area) a tiež do zoznamu medzinárodne významných mokradí Ramsarskej konvencie ako Mokrade Oravskej kotliny (Wetlands of Orava Basin).

Ochranné pásmo lesov ochraňuje brehy Oravskej priehrady pred nadmernou eróziou. Lesy tvoria prirodzenú hranicu vodnej plochy a ostatnej krajiny. Rekreačná funkcia lesov je tiež dôležitá pre zachovanie prírodných hodnôt Oravskej priehrady.

Foto galéria

Rekreačná plavba loďou po Oravskej priehrade
Horná Orava- v pozadí Oravská priehrada
Oravská priehrada
Príroda v okolí Oravskej priehrade
Jeseň na Oravskej priehrade
Leto na Oravskej priehrade
Oravská priehrada
Oravská priehrada- pohľad smerom na priehradný múr

späť na predchádzjúcu stránku   verzia pre tlač
ONLINE REZERVÁCIA LETENIEK
Miesto odletu:
Miesto príletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR) hviezda logo
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)
Poskytovatelom rezervačného systému leteniek je www.hviezda.sk