Oravská priehrada

Oravská priehrada poskytuje vhodné podmienky pre pestovanie vodných športov. Radi ju navštevujú milovníci jachtingu a windsurfingu, využívajúci východné a severozápadné vetry.

Splav rieky Orava

DĺžkaČas pochoduMax. výškaMin. výškaNáročnos
57,3 km 8,5 h 569 m 430 m splav tr. WW I a WW II

Splav rieky Orava je vhodný pre každého milovníka vodnej turistiky. Koryto rieky je široké 50 až 60 m. Striedajú sa tiché úseky so stojatou vodou s úsekmi temer bystrinného charakteru. Najväčšia dravos rieky je na dolnom toku rieku od Párnice po Kražovany.

Splav rieky Oravica

DĺžkaČas pochoduMax. výškaMin. výškaNáročnos
21 km 3,5 h 714 m 569 m nízka, tr. WW II

Rieka Oravica pramení v severozápadnej časti Západných Tatier. Splavný úsek je od obce Vitanová dlhý 21 km. Splavnos Oravice sa začína v jarných mesiacoch a začiatkom leta, keď riečku zásobujú vodou topiace sa snehy v Západných Tatrách.