Brezovica: „Pohľad na obec za západu”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)