Brezovica: „Starý rímsko-katolícky kostol”

klik, zatvoriť okno

600 x 800

(klik, zatvoriť okno)