Skorušinské vrchy: „Blatná dolina-pohľad na masív Osobitej”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)