Skorušinské vrchy: „Blatná dolina-pohľad na masív Osobitej”

klik, zatvoriť okno

(klik, zatvoriť okno)