Brezovica: „Kamenná plastika sv. Cyrila a Metoda”

klik, zatvoriť okno

600 x 800

(klik, zatvoriť okno)