Paragliding: „Let na padáku z vrcholu Malej Lučivnej na Dolnej Orave”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)