Paragliding: „Na vrchole kopca pred štartom”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)