Paragliding: „Na vrchole kopca pred štartom”

klik, zatvoriť okno

(klik, zatvoriť okno)