Horolezectvo: „Cvičná horolezecká skala Vápenica v Zuberci”

klik, zatvoriť okno

800 x 600

(klik, zatvoriť okno)